Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 47,5 14,5 -88,7 % 100,0 % 28,0 85,0 % 15,0 % 82,2 % 17,8 % 0,0 %
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 47,5 14,5 -88,7 % 100,0 % 28,0 85,0 % 15,0 % 82,2 % 17,8 % 0,0 %
Institutt for basalfag og akvamedisin 47,5 14,5 -4,9 % 100,0 % 28,0 85,0 % 15,0 % 82,2 % 17,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.