Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Avdeling Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 28,0 0,0 35,0 % 100,0 % 16,0 87,5 % 12,5 % 75,0 % 12,5 % 12,5 %
Avdeling Oslo 28,0 0,0 35,0 % 100,0 % 16,0 87,5 % 12,5 % 75,0 % 12,5 % 12,5 %
(Uspesifisert enhet) 28,0 0,0 35,0 % 100,0 % 16,0 87,5 % 12,5 % 75,0 % 12,5 % 12,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.