Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: VID vitenskapelige høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Strategiske sentre for forskning
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 26,6 13,9 ∞ % 100,0 % 10,5 37,3 % 62,7 % 66,7 % 28,6 % 4,8 %
Strategiske sentre for forskning 26,6 13,9 ∞ % 100,0 % 10,5 37,3 % 62,7 % 66,7 % 28,6 % 4,8 %
Prorektor for forskning 1,4 0,0 % 5,3 % 2,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Senter for diakoni og profesjonell praksis 7,5 5,9 0,0 % 28,3 % 3,2 20,5 % 79,5 % 69,2 % 30,8 % 0,0 %
Senter for misjon og globale studier 17,7 8,0 0,0 % 66,4 % 5,2 23,8 % 76,2 % 90,5 % 0,0 % 9,5 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.