Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 61,8 19,4 ∞ % 100,0 % 39,5 92,8 % 7,2 % 73,7 % 23,2 % 3,2 %
Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 61,8 19,4 ∞ % 100,0 % 39,5 92,8 % 7,2 % 73,7 % 23,2 % 3,2 %
(Uspesifisert enhet) 0,5 0,0 0,0 % 0,8 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for strategi og økonomi 25,5 7,9 0,0 % 41,3 % 13,7 91,2 % 8,8 % 92,7 % 7,3 % 0,0 %
Institutt for industriell økonomi 4,2 0,7 0,0 % 6,8 % 4,2 100,0 % 0,0 % 76,5 % 23,5 % 0,0 %
Institutt for kommunikasjon og organisasjon 6,4 2,6 0,0 % 10,4 % 4,1 83,8 % 16,2 % 35,4 % 64,6 % 0,0 %
Institutt for økonomi og ledelse 14,7 7,4 0,0 % 23,8 % 8,6 100,0 % 0,0 % 73,8 % 14,6 % 11,7 %
Institutt for historie, sosiologi og innovasjon 10,4 0,7 0,0 % 16,9 % 8,4 88,1 % 11,9 % 58,4 % 38,6 % 3,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.