Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for helsevitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 103,7 73,4 ∞ % 100,0 % 47,5 85,6 % 14,4 % 85,1 % 14,9 % 0,0 %
Fakultet for helsevitenskap 103,7 73,4 ∞ % 100,0 % 47,5 85,6 % 14,4 % 85,1 % 14,9 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,4 1,4 0,0 % 1,3 % 0,5 25,4 % 74,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for optometri og synsvitenskap 10,4 4,3 0,0 % 10,0 % 4,4 95,1 % 4,9 % 88,6 % 11,4 % 0,0 %
Institutt for radiografi og helseteknologi 2,4 2,4 0,0 % 2,3 % 0,3 25,0 % 75,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for sykepleievitenskap - Drammen 65,2 44,2 0,0 % 62,9 % 29,0 80,6 % 19,4 % 85,2 % 14,8 % 0,0 %
Institutt for sykepleievitenskap - Vestfold 14,7 14,7 0,0 % 14,1 % 7,9 96,7 % 3,3 % 86,5 % 13,5 % 0,0 %
Institutt for helsefremmende arbeid 9,6 6,5 0,0 % 9,3 % 5,4 97,3 % 2,7 % 76,9 % 23,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.