Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for teknologiske fag
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 59,5 12,0 ∞ % 100,0 % 52,5 93,7 % 6,3 % 45,5 % 54,5 % 0,0 %
Fakultet for teknologiske fag 59,5 12,0 ∞ % 100,0 % 52,5 93,7 % 6,3 % 45,5 % 54,5 % 0,0 %
Institutt for elektro, IT og kybernetikk 25,3 3,2 0,0 % 42,5 % 24,4 100,0 % 0,0 % 58,2 % 41,8 % 0,0 %
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 34,2 8,8 0,0 % 57,5 % 28,1 88,2 % 11,8 % 34,6 % 65,4 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.