Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 44,2 31,0 ∞ % 100,0 % 26,7 83,8 % 16,2 % 65,7 % 25,5 % 8,7 %
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 44,2 31,0 ∞ % 100,0 % 26,7 83,8 % 16,2 % 65,7 % 25,5 % 8,7 %
Institutt for forming og formgiving 2,0 2,0 0,0 % 4,5 % 2,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for folkekultur 4,0 0,0 0,0 % 9,1 % 2,0 50,0 % 50,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for pedagogikk 12,4 8,4 0,0 % 28,1 % 4,9 79,7 % 20,3 % 72,9 % 10,2 % 16,9 %
Institutt for lærerutdanning 25,8 20,7 0,0 % 58,4 % 17,8 86,9 % 13,1 % 56,1 % 35,5 % 8,4 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.