Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for helsefag (HF)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 246,7 179,7 44,9 % 100,0 % 131,9 84,0 % 16,0 % 84,4 % 15,6 % 0,0 %
Fakultet for helsefag (HF) 246,7 179,7 44,9 % 100,0 % 131,9 84,0 % 16,0 % 84,4 % 15,6 % 0,0 %
Institutt for fysioterapi 38,6 32,3 24,9 % 15,7 % 16,4 75,0 % 25,0 % 92,7 % 7,3 % 0,0 %
Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag 12,7 6,7 -18,8 % 5,2 % 8,4 98,5 % 1,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for atferdsvitenskap 28,6 8,0 49,4 % 11,6 % 22,7 95,8 % 4,2 % 91,9 % 8,1 % 0,0 %
Institutt for naturvitenskapelige helsefag 38,5 27,2 18,4 % 15,6 % 15,1 75,5 % 24,5 % 89,9 % 10,1 % 0,0 %
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 128,2 105,5 78,2 % 52,0 % 69,2 82,3 % 17,7 % 76,9 % 23,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.