Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 371,4 72,1 16,4 % 100,0 % 176,6 84,3 % 15,7 % 95,9 % 4,1 % 0,0 %
Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 371,4 72,1 16,4 % 100,0 % 176,6 84,3 % 15,7 % 95,9 % 4,1 % 0,0 %
Institutt for matematiske realfag og teknologi 110,8 16,1 6,2 % 29,8 % 50,7 78,2 % 21,8 % 95,1 % 4,9 % 0,0 %
Institutt for naturforvaltning 198,4 34,9 35,5 % 53,4 % 100,5 87,7 % 12,3 % 98,0 % 2,0 % 0,0 %
Institutt for miljøvitenskap 62,1 21,1 -9,0 % 16,7 % 25,4 83,3 % 16,7 % 89,4 % 10,6 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.