Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 432,7 178,0 3,1 % 100,0 % 192,9 78,4 % 21,6 % 92,8 % 7,2 % 0,0 %
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 432,7 178,0 3,1 % 100,0 % 192,9 78,4 % 21,6 % 92,8 % 7,2 % 0,0 %
Institutt for basalfag og akvamedisin 47,5 14,5 -4,9 % 11,0 % 28,0 85,0 % 15,0 % 82,2 % 17,8 % 0,0 %
Institutt for produksjonsdyrmedisin 40,1 22,8 8,3 % 9,3 % 18,1 78,4 % 21,6 % 94,5 % 5,5 % 0,0 %
Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,0 31,1 8,1 % 13,9 % 23,7 74,9 % 25,1 % 93,8 % 6,2 % 0,0 %
Institutt for sport- og familiedyrmedisin 5,3 5,0 -75,9 % 1,2 % 1,8 75,4 % 24,6 % 89,0 % 11,0 % 0,0 %
Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 149,4 51,9 3,6 % 34,5 % 59,9 67,8 % 32,2 % 97,2 % 2,8 % 0,0 %
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 64,7 20,4 6,5 % 15,0 % 30,9 92,8 % 7,2 % 94,6 % 5,4 % 0,0 %
Institutt for plantevitenskap 65,8 32,5 30,4 % 15,2 % 30,4 81,8 % 18,2 % 90,3 % 9,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.