Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for humaniora og pedagogikk
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 141,7 49,6 -18,4 % 100,0 % 99,8 82,1 % 17,9 % 36,9 % 55,1 % 8,0 %
Fakultet for humaniora og pedagogikk 141,7 49,6 -18,4 % 100,0 % 99,8 82,1 % 17,9 % 36,9 % 55,1 % 8,0 %
(Uspesifisert enhet) 0,5 0,5 0,0 % 0,4 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for pedagogikk 29,1 13,7 -18,0 % 20,5 % 14,6 81,2 % 18,8 % 64,1 % 22,2 % 13,7 %
Institutt for nordisk og mediefag 44,5 27,0 -17,8 % 31,4 % 36,5 91,8 % 8,2 % 29,5 % 65,1 % 5,5 %
Institutt for fremmedspråk og oversetting 15,4 1,0 -36,6 % 10,9 % 9,5 57,9 % 42,1 % 21,1 % 68,4 % 10,5 %
Institutt for religion, filosofi og historie 52,2 7,3 -12,4 % 36,8 % 38,6 78,9 % 21,1 % 36,7 % 55,6 % 7,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.