Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Agder

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Handelshøyskolen ved UiA
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 59,1 7,7 42,0 % 100,0 % 39,4 88,3 % 11,7 % 65,5 % 33,2 % 1,3 %
Handelshøyskolen ved UiA 59,1 7,7 42,0 % 100,0 % 39,4 88,3 % 11,7 % 65,5 % 33,2 % 1,3 %
Institutt for arbeidsliv og innovasjon 18,5 0,2 95,0 % 31,3 % 15,0 75,0 % 25,0 % 38,3 % 61,7 % 0,0 %
Institutt for rettsvitenskap 0,7 0,7 -29,3 % 1,2 % 0,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for strategi og ledelse 16,9 1,3 125,2 % 28,5 % 10,2 98,8 % 1,2 % 82,0 % 18,0 % 0,0 %
Institutt for økonomi 23,0 5,5 -2,7 % 38,9 % 13,7 94,5 % 5,5 % 81,8 % 14,6 % 3,6 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.