Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Stavanger

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 407,5 57,2 12,2 % 100,0 % 189,2 73,3 % 26,7 % 89,6 % 10,1 % 0,4 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 407,5 57,2 12,2 % 100,0 % 189,2 73,3 % 26,7 % 89,6 % 10,1 % 0,4 %
Institutt for matematikk og naturvitenskap 115,6 18,9 50,0 % 28,4 % 36,1 55,3 % 44,7 % 98,1 % 0,6 % 1,4 %
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 77,5 9,3 3,2 % 19,0 % 40,8 69,0 % 31,0 % 95,9 % 3,7 % 0,4 %
Institutt for data- og elektroteknikk 24,3 3,8 -48,9 % 6,0 % 14,6 96,9 % 3,1 % 68,9 % 31,1 % 0,0 %
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi 93,2 10,3 10,4 % 22,9 % 61,9 90,5 % 9,5 % 82,6 % 17,4 % 0,0 %
Institutt for petroleumsteknologi 96,9 15,0 22,5 % 23,8 % 35,8 56,8 % 43,2 % 94,2 % 5,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.