Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

NTNU i Ålesund
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 64,7 15,8 ∞ % 100,0 % 53,3 95,6 % 4,4 % 43,9 % 56,1 % 0,0 %
NTNU i Ålesund 64,7 15,8 ∞ % 100,0 % 53,3 95,6 % 4,4 % 43,9 % 56,1 % 0,0 %
Avdeling for helsefag 9,7 7,1 0,0 % 14,9 % 7,3 97,7 % 2,3 % 56,9 % 43,1 % 0,0 %
Avdeling for biologiske fag 4,4 3,1 0,0 % 6,9 % 2,0 83,7 % 16,3 % 63,3 % 36,7 % 0,0 %
Avdeling for internasjonal business 11,1 2,8 0,0 % 17,2 % 9,6 89,5 % 10,5 % 36,4 % 63,6 % 0,0 %
Avdeling for ingeniør- og realfag 21,9 1,2 0,0 % 33,9 % 17,5 98,9 % 1,1 % 33,6 % 66,4 % 0,0 %
Avdeling for maritim teknologi og operasjoner 17,5 1,6 0,0 % 27,0 % 16,9 96,3 % 3,7 % 51,0 % 49,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.