Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Vitenskapsmuseet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 72,9 20,5 13,2 % 100,0 % 37,6 74,1 % 25,9 % 67,6 % 28,8 % 3,5 %
Vitenskapsmuseet 72,9 20,5 13,2 % 100,0 % 37,6 74,1 % 25,9 % 67,6 % 28,8 % 3,5 %
Institutt for arkeologi og kulturhistorie 28,7 7,9 41,9 % 39,4 % 18,4 55,0 % 45,0 % 38,1 % 56,4 % 5,4 %
Institutt for naturhistorie 39,1 10,0 -1,0 % 53,7 % 16,2 91,9 % 8,1 % 97,9 % 0,0 % 2,1 %
Seksjon for formidling 0,3 0,0 0,0 % 0,5 % 0,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Seksjon for arkeometri 4,7 2,6 189,2 % 6,5 % 2,8 92,8 % 7,2 % 82,0 % 18,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.