Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 590,6 215,0 4,6 % 100,0 % 338,0 77,1 % 22,9 % 68,3 % 30,3 % 1,3 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 590,6 215,0 4,6 % 100,0 % 338,0 77,1 % 22,9 % 68,3 % 30,3 % 1,3 %
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap - fak.adm. 1,5 0,0 -57,7 % 0,3 % 1,5 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Program for lærerutdanning 89,5 49,4 49,0 % 15,2 % 69,9 82,5 % 17,5 % 38,7 % 58,6 % 2,6 %
Norsk senter for barneforskning 26,0 13,3 61,6 % 4,4 % 10,8 46,2 % 53,8 % 90,8 % 9,2 % 0,0 %
Institutt for geografi 31,3 11,9 -14,2 % 5,3 % 13,9 55,9 % 44,1 % 61,7 % 38,3 % 0,0 %
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 131,0 33,4 22,9 % 22,2 % 57,2 69,8 % 30,2 % 96,8 % 2,3 % 0,9 %
Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) 32,8 1,2 56,4 % 5,6 % 15,6 66,4 % 33,6 % 93,6 % 6,4 % 0,0 %
Institutt for psykologi 106,4 40,6 -15,0 % 18,0 % 56,7 82,1 % 17,9 % 73,9 % 26,1 % 0,0 %
Institutt for sosiologi og statsvitenskap 99,1 32,8 -5,2 % 16,8 % 63,0 76,6 % 23,4 % 58,4 % 39,8 % 1,9 %
Institutt for sosialantropologi 2,0 0,7 -84,3 % 0,3 % 1,7 41,2 % 58,8 % 41,2 % 58,8 % 0,0 %
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH) 24,7 13,4 15,9 % 4,2 % 14,8 81,6 % 18,4 % 80,5 % 19,5 % 0,0 %
Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) 46,5 18,3 0,0 % 7,9 % 32,8 94,0 % 6,0 % 69,2 % 27,8 % 3,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.