Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Tromsø museum - universitetsmuseet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 44,7 14,7 -3,8 % 100,0 % 26,1 81,8 % 18,2 % 68,4 % 24,0 % 7,7 %
Tromsø museum - universitetsmuseet 44,7 14,7 -3,8 % 100,0 % 26,1 81,8 % 18,2 % 68,4 % 24,0 % 7,7 %
Seksjon for kulturvitenskap 30,6 9,4 90,9 % 68,4 % 18,4 78,3 % 21,7 % 55,2 % 33,9 % 10,9 %
Seksjon for naturvitenskap 14,1 5,3 -53,7 % 31,6 % 7,7 90,4 % 9,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.