Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak)
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 46,6 23,3 8,6 % 100,0 % 33,0 85,2 % 14,8 % 53,2 % 43,7 % 3,0 %
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 46,6 23,3 8,6 % 100,0 % 33,0 85,2 % 14,8 % 53,2 % 43,7 % 3,0 %
Institutt for barnevern og sosialt arbeid 21,8 15,2 1 440,5 % 46,7 % 11,2 77,8 % 22,2 % 74,1 % 17,0 % 8,9 %
Idrettshøgskolen 9,4 1,0 -47,5 % 20,2 % 7,3 92,7 % 7,3 % 47,4 % 52,6 % 0,0 %
Institutt for reiseliv og nordlige studier 15,4 7,2 -34,6 % 33,1 % 14,4 87,3 % 12,7 % 39,9 % 60,1 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.