Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 433,2 98,5 23,0 % 100,0 % 172,5 69,8 % 30,2 % 94,9 % 5,1 % 0,0 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 433,2 98,5 23,0 % 100,0 % 172,5 69,8 % 30,2 % 94,9 % 5,1 % 0,0 %
Fakultetsledelse 12,1 1,9 166,9 % 2,8 % 3,8 63,1 % 36,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fysikk og teknologi 74,4 20,8 44,2 % 17,2 % 31,3 73,7 % 26,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for geovitenskap 117,7 39,8 72,7 % 27,2 % 25,5 44,1 % 55,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for informatikk 24,8 1,8 -17,4 % 5,7 % 19,1 99,3 % 0,7 % 54,1 % 45,9 % 0,0 %
Institutt for kjemi 114,8 20,2 -9,6 % 26,5 % 40,6 50,6 % 49,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for matematikk og statistikk 40,9 7,0 14,0 % 9,4 % 21,2 78,6 % 21,4 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 48,4 7,0 38,3 % 11,2 % 31,0 88,4 % 11,6 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.