Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det helsevitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 599,9 269,7 -0,2 % 100,0 % 244,5 80,5 % 19,5 % 91,3 % 8,7 % 0,0 %
Det helsevitenskapelige fakultet 599,9 269,7 -0,2 % 100,0 % 244,5 80,5 % 19,5 % 91,3 % 8,7 % 0,0 %
Fakultetsadministrasjon 2,0 0,0 0,0 % 0,3 % 1,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for medisinsk biologi 66,8 31,2 -19,1 % 11,1 % 23,2 74,2 % 25,8 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for samfunnsmedisin 188,3 104,2 11,2 % 31,4 % 65,6 71,4 % 28,6 % 98,2 % 1,8 % 0,0 %
Institutt for klinisk medisin 163,4 48,0 5,3 % 27,2 % 60,1 84,1 % 15,9 % 93,2 % 6,8 % 0,0 %
Institutt for farmasi 39,1 12,2 5,7 % 6,5 % 13,7 65,5 % 34,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for klinisk odontologi 22,1 6,2 14,6 % 3,7 % 7,4 85,5 % 14,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for psykologi 44,8 17,7 -14,7 % 7,5 % 24,4 87,5 % 12,5 % 90,4 % 9,6 % 0,0 %
Institutt for helse- og omsorgsfag 52,0 37,4 -9,0 % 8,7 % 33,6 92,8 % 7,2 % 68,2 % 31,8 % 0,0 %
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges utvikling - NOR 21,5 12,9 -19,6 % 3,6 % 15,1 85,6 % 14,4 % 80,2 % 19,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.