Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 4,2 0,0 1 104,9 % 100,0 % 1,4 64,7 % 35,3 % 82,4 % 17,6 % 0,0 %
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 4,2 0,0 1 104,9 % 100,0 % 1,4 64,7 % 35,3 % 82,4 % 17,6 % 0,0 %
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt 0,4 0,0 15,5 % 9,6 % 0,2 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Avdeling for IT 3,8 0,0 0,0 % 90,4 % 1,2 57,1 % 42,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.