Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 64,9 29,0 21,4 % 100,0 % 57,5 82,1 % 17,9 % 38,5 % 59,7 % 1,7 %
Kulturhistorisk museum, Universitetet I Oslo 64,9 29,0 21,4 % 100,0 % 57,5 82,1 % 17,9 % 38,5 % 59,7 % 1,7 %
(Uspesifisert enhet) 10,5 10,1 -78,2 % 16,1 % 6,3 94,7 % 5,3 % 76,3 % 7,9 % 15,8 %
Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon 0,3 0,3 -88,5 % 0,5 % 0,5 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen 2,5 2,5 0,0 % 3,9 % 1,5 66,7 % 33,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Administrative støttetjenester 2,6 0,0 0,0 % 4,0 % 2,3 42,9 % 57,1 % 42,9 % 57,1 % 0,0 %
Arkeologisk seksjon 33,8 10,8 0,0 % 52,1 % 34,6 80,5 % 19,5 % 17,7 % 82,3 % 0,0 %
Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi (SENK) 6,0 1,5 0,0 % 9,3 % 6,6 84,8 % 15,2 % 54,3 % 45,7 % 0,0 %
Utstillings- og publikumsseksjonen 1,0 1,0 0,0 % 1,5 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Seksjon for samlingsforvaltning 8,2 2,8 0,0 % 12,6 % 4,7 91,4 % 8,6 % 89,3 % 10,7 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.