Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det teologiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 61,5 12,3 -40,8 % 100,0 % 49,1 70,2 % 29,8 % 45,7 % 52,2 % 2,0 %
Det teologiske fakultet 61,5 12,3 -40,8 % 100,0 % 49,1 70,2 % 29,8 % 45,7 % 52,2 % 2,0 %
(Uspesifisert enhet) 14,0 3,6 -67,1 % 22,7 % 10,3 61,3 % 38,7 % 61,3 % 38,7 % 0,0 %
Fagseksjonen 47,5 8,7 -22,5 % 77,3 % 38,8 72,5 % 27,5 % 41,6 % 55,8 % 2,6 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.