Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det medisinske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 569,7 603,4 10,1 % 100,0 % 521,6 80,2 % 19,8 % 97,3 % 2,7 % 0,0 %
Det medisinske fakultet 1 569,7 603,4 10,1 % 100,0 % 521,6 80,2 % 19,8 % 97,3 % 2,7 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 4,5 2,6 -30,1 % 0,3 % 2,1 87,9 % 12,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for medisinske basalfag 230,1 91,2 6,7 % 14,7 % 89,6 83,3 % 16,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for helse og samfunn 352,9 157,6 19,0 % 22,5 % 150,5 79,4 % 20,6 % 92,9 % 7,1 % 0,0 %
Institutt for klinisk medisin 940,6 341,8 3,7 % 59,9 % 267,1 80,4 % 19,6 % 98,8 % 1,2 % 0,0 %
Biotechnology Centre of Oslo 14,3 4,8 0,0 % 0,9 % 4,3 54,8 % 45,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Norsk senter for molekylærmedisin 27,2 5,3 0,0 % 1,7 % 8,2 63,1 % 36,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.