Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Det humanistiske fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 886,6 427,5 11,2 % 100,0 % 530,4 68,5 % 31,5 % 55,4 % 39,5 % 5,1 %
Det humanistiske fakultet 886,6 427,5 11,2 % 100,0 % 530,4 68,5 % 31,5 % 55,4 % 39,5 % 5,1 %
Fakultetssekretariat/felles avdeling - HF 0,4 0,0 0,0 % 0,0 % 0,3 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Institutt for medier og kommunikasjon 71,2 39,5 -30,0 % 8,0 % 45,7 63,5 % 36,5 % 55,9 % 41,9 % 2,2 %
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier 125,0 75,3 33,3 % 14,1 % 70,7 61,7 % 38,3 % 45,4 % 48,0 % 6,7 %
Institutt for kulturstudier og orientalske språk 135,1 49,0 -5,4 % 15,2 % 93,4 69,0 % 31,0 % 67,7 % 29,1 % 3,2 %
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistoriske og klassiske språk 155,6 68,5 8,2 % 17,5 % 74,9 52,8 % 47,2 % 74,0 % 23,4 % 2,7 %
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 144,1 65,9 2,1 % 16,3 % 81,7 70,0 % 30,0 % 49,4 % 40,2 % 10,4 %
Institutt for lingvistiske og nordiske studier 190,9 104,1 47,4 % 21,5 % 136,6 83,8 % 16,2 % 42,8 % 53,5 % 3,7 %
Institutt for musikkvitenskap 64,4 25,2 47,8 % 7,3 % 27,1 54,8 % 45,2 % 68,6 % 20,3 % 11,1 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.