Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Westerdals Oslo ACT

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Westerdals Oslo ACT
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 83,5 13,1 92,4 % 100,0 % 42,6 78,5 % 21,5 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %
Westerdals Oslo ACT 83,5 13,1 92,4 % 100,0 % 42,6 78,5 % 21,5 % 72,1 % 27,9 % 0,0 %
Avdeling for teknologi 46,3 4,6 17,5 % 55,4 % 23,7 87,4 % 12,6 % 66,8 % 33,2 % 0,0 %
Avdeling for ledelse 32,7 4,7 1 061,6 % 39,1 % 14,4 57,3 % 42,7 % 84,7 % 15,3 % 0,0 %
Avdeling for kommunikasjon 2,8 2,8 697,8 % 3,4 % 2,5 100,0 % 0,0 % 66,7 % 33,3 % 0,0 %
Avdeling for film og TV 0,7 0,0 0,0 % 0,8 % 1,0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 1,0 1,0 16,4 % 1,2 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.