Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: VID vitenskapelige høgskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

VID vitenskapelige høgskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 132,5 71,8 ∞ % 100,0 % 84,2 73,6 % 26,4 % 59,9 % 37,4 % 2,7 %
VID vitenskapelige høgskole 132,5 71,8 ∞ % 100,0 % 84,2 73,6 % 26,4 % 59,9 % 37,4 % 2,7 %
VID vitenskapelige høgskole 1,7 1,7 0,0 % 1,3 % 2,0 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %
Strategiske sentre for forskning 26,6 13,9 0,0 % 20,1 % 10,5 37,3 % 62,7 % 66,7 % 28,6 % 4,8 %
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag 56,8 17,3 0,0 % 42,8 % 43,2 85,0 % 15,0 % 54,3 % 41,6 % 4,0 %
Fakultet for sosialfag 16,5 13,8 0,0 % 12,4 % 11,5 50,5 % 49,5 % 43,6 % 56,4 % 0,0 %
Fakultet for helsefag 31,0 25,1 0,0 % 23,4 % 16,9 85,5 % 14,5 % 88,2 % 11,8 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.