Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Høgskolen i Sørøst-Norge
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 576,9 256,9 ∞ % 100,0 % 360,4 90,1 % 9,9 % 65,0 % 32,6 % 2,3 %
Høgskolen i Sørøst-Norge 576,9 256,9 ∞ % 100,0 % 360,4 90,1 % 9,9 % 65,0 % 32,6 % 2,3 %
HSN Rektors stab 1,0 1,0 0,0 % 0,2 % 1,0 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 61,8 19,4 0,0 % 10,7 % 39,5 92,8 % 7,2 % 73,7 % 23,2 % 3,2 %
Fakultet for teknologiske fag 59,5 12,0 0,0 % 10,3 % 52,5 93,7 % 6,3 % 45,5 % 54,5 % 0,0 %
Fakultet for teknologi og maritime fag 118,0 19,3 0,0 % 20,5 % 75,3 94,6 % 5,4 % 67,2 % 32,8 % 0,0 %
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 92,2 78,2 0,0 % 16,0 % 58,3 84,8 % 15,2 % 56,4 % 37,4 % 6,1 %
Fakultet for helsevitenskap 103,7 73,4 0,0 % 18,0 % 47,5 85,6 % 14,4 % 85,1 % 14,9 % 0,0 %
Fakultet for helse- og sosialfag 18,9 11,5 0,0 % 3,3 % 15,9 88,3 % 11,7 % 55,5 % 44,5 % 0,0 %
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 44,2 31,0 0,0 % 7,7 % 26,7 83,8 % 16,2 % 65,7 % 25,5 % 8,7 %
Fakultet for allmennvitenskapelige fag 77,6 11,2 0,0 % 13,5 % 43,6 92,2 % 7,8 % 69,0 % 28,3 % 2,8 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.