Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges handelshøyskole

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges handelshøyskole
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 280,4 92,1 13,9 % 100,0 % 119,3 66,3 % 33,7 % 87,6 % 10,7 % 1,7 %
Norges handelshøyskole 280,4 92,1 13,9 % 100,0 % 119,3 66,3 % 33,7 % 87,6 % 10,7 % 1,7 %
Institutt for strategi og ledelse 75,6 36,9 35,9 % 27,0 % 38,5 81,4 % 18,6 % 86,4 % 12,3 % 1,3 %
Institutt for samfunnsøkonomi 96,1 21,9 19,2 % 34,3 % 33,5 53,6 % 46,4 % 90,0 % 8,5 % 1,5 %
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 21,6 12,5 44,6 % 7,7 % 11,8 81,6 % 18,4 % 78,7 % 12,8 % 8,5 %
Institutt for foretaksøkonomi 53,3 4,0 -4,4 % 19,0 % 20,5 63,9 % 36,1 % 96,7 % 3,3 % 0,0 %
Institutt for finans 12,6 2,8 -15,9 % 4,5 % 3,6 60,9 % 39,1 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 19,0 12,2 -6,5 % 6,8 % 9,8 33,9 % 66,1 % 69,5 % 30,5 % 0,0 %
(Uspesifisert enhet) 2,2 1,7 -21,8 % 0,8 % 1,7 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.