Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 0,0 0,0 100,0 % 27,3 83,2 % 16,8 % 52,9 % 43,4 % 3,7 %
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,0 0,0 27,3 83,2 % 16,8 % 52,9 % 43,4 % 3,7 %
Institutt for urbanisme og landskap 0,0 0,0 0,0 % 2,4 89,5 % 10,5 % 79,1 % 20,9 % 0,0 %
Institutt for form, teori og historie 0,0 0,0 0,0 % 7,0 100,0 % 0,0 % 42,9 % 42,9 % 14,3 %
Institutt for design 0,0 0,0 0,0 % 7,9 83,1 % 16,9 % 76,7 % 23,3 % 0,0 %
Institutt for arkitektur 0,0 0,0 0,0 % 10,0 70,0 % 30,0 % 35,0 % 65,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.