Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 1 031,2 351,5 8,8 % 100,0 % 505,4 79,8 % 20,2 % 88,6 % 10,8 % 0,5 %
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 031,2 351,5 8,8 % 100,0 % 505,4 79,8 % 20,2 % 88,6 % 10,8 % 0,5 %
Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 432,7 178,0 3,1 % 42,0 % 192,9 78,4 % 21,6 % 92,8 % 7,2 % 0,0 %
Fakultet for samfunnsvitenskap 226,0 100,2 8,1 % 21,9 % 134,8 75,8 % 24,2 % 73,1 % 25,0 % 1,9 %
Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 371,4 72,1 16,4 % 36,0 % 176,6 84,3 % 15,7 % 95,9 % 4,1 % 0,0 %
Administrasjonsdirektør 1,1 1,1 0,0 % 0,1 % 1,1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.