Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Stavanger

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Stavanger
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 805,0 246,4 8,9 % 100,0 % 436,8 79,5 % 20,5 % 73,2 % 24,9 % 1,9 %
Universitetet i Stavanger 805,0 246,4 8,9 % 100,0 % 436,8 79,5 % 20,5 % 73,2 % 24,9 % 1,9 %
Universitetsbiblioteket 0,6 0,0 0,0 % 0,1 % 0,2 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Ledelse og stab 1,3 0,3 0,0 % 0,2 % 1,3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora 161,5 82,9 0,7 % 20,1 % 117,2 88,5 % 11,5 % 53,9 % 42,0 % 4,1 %
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 407,5 57,2 12,2 % 50,6 % 189,2 73,3 % 26,7 % 89,6 % 10,1 % 0,4 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 205,1 82,4 9,0 % 25,5 % 110,1 82,4 % 17,6 % 71,4 % 26,9 % 1,7 %
Arkeologisk museum   28,9 23,5 8,5 % 3,6 % 18,7 68,7 % 31,3 % 37,7 % 57,0 % 5,3 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.