Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 2 012,4 737,8 12,8 % 100,0 % 983,4 77,9 % 22,1 % 77,2 % 20,7 % 2,1 %
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2 012,4 737,8 12,8 % 100,0 % 983,4 77,9 % 22,1 % 77,2 % 20,7 % 2,1 %
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 4,2 0,0 1 104,9 % 0,2 % 1,4 64,7 % 35,3 % 82,4 % 17,6 % 0,0 %
Universitetsbiblioteket i Tromsø 8,1 4,3 -58,2 % 0,4 % 7,2 88,4 % 11,6 % 67,4 % 32,6 % 0,0 %
Tromsø museum - universitetsmuseet 44,7 14,7 -3,8 % 2,2 % 26,1 81,8 % 18,2 % 68,4 % 24,0 % 7,7 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 433,2 98,5 23,0 % 21,5 % 172,5 69,8 % 30,2 % 94,9 % 5,1 % 0,0 %
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 72,1 11,0 0,0 % 3,6 % 50,6 91,3 % 8,7 % 78,7 % 21,3 % 0,0 %
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 46,6 23,3 8,6 % 2,3 % 33,0 85,2 % 14,8 % 53,2 % 43,7 % 3,0 %
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 441,1 183,4 5,4 % 21,9 % 277,3 76,6 % 23,4 % 56,7 % 39,5 % 3,8 %
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 274,5 92,5 11,2 % 13,6 % 126,8 81,4 % 18,6 % 88,7 % 11,3 % 0,0 %
Det kunstfaglige fakultet 8,0 8,0 150,0 % 0,4 % 4,0 100,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 25,0 %
Det juridiske fakultet 75,5 28,0 40,9 % 3,7 % 35,7 62,4 % 37,6 % 45,6 % 37,6 % 16,8 %
Det helsevitenskapelige fakultet 599,9 269,7 -0,2 % 29,8 % 244,5 80,5 % 19,5 % 91,3 % 8,7 % 0,0 %
Avdeling vernepleie 4,5 4,4 0,0 % 0,2 % 4,4 100,0 % 0,0 % 56,0 % 44,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.