Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2016: Universitetet i Bergen

Merk: Fra og med 2015 benyttes ny beregningsmåte for publiseringspoeng.

Universitetet i Bergen
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 3 223,2 997,1 5,4 % 100,0 % 1 454,3 73,1 % 26,9 % 78,9 % 19,1 % 2,0 %
Universitetet i Bergen 3 223,2 997,1 5,4 % 100,0 % 1454,3 73,1 % 26,9 % 78,9 % 19,1 % 2,0 %
Universitetsmuseet i Bergen 75,8 21,3 18,2 % 2,4 % 38,7 81,8 % 18,2 % 84,1 % 15,1 % 0,9 %
Universitetsbiblioteket i Bergen 7,8 2,3 9,8 % 0,2 % 5,3 81,0 % 19,0 % 78,3 % 21,7 % 0,0 %
Sentraladministrasjon 34,8 8,2 2 147,9 % 1,1 % 12,5 51,8 % 48,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Det samfunnsvitenskapelige Fakultet 401,8 142,3 14,4 % 12,5 % 238,4 55,9 % 44,1 % 56,9 % 41,0 % 2,1 %
Det psykologiske fakultet 219,2 99,9 -11,7 % 6,8 % 125,9 86,6 % 13,4 % 80,8 % 18,4 % 0,8 %
Det medisinske fakultet 886,3 322,5 10,4 % 27,5 % 311,7 80,1 % 19,9 % 99,1 % 0,9 % 0,0 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1081,5 218,2 5,8 % 33,6 % 378,8 68,7 % 31,3 % 99,3 % 0,5 % 0,3 %
Det juridiske fakultet 123,0 56,8 7,0 % 3,8 % 77,7 80,7 % 19,3 % 36,4 % 51,3 % 12,2 %
Det humanistiske fakultet 392,3 125,3 -11,4 % 12,2 % 264,9 77,5 % 22,5 % 55,5 % 39,7 % 4,8 %
(Uspesifisert enhet) 0,6 0,3 -39,8 % 0,0 % 0,4 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.