Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Publiseringspoeng og forfatterandeler 2007: Universitetet i Bergen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Publiserings- poeng Poeng kvinner Endring poeng Andel poeng Forfatter- andeler Nivå 1 Nivå 2 Periodika Antologi- Mono- grafier
Totalt: 515,6 -2,8 % 100,0 % 327,2 71,2 % 28,8 % 91,9 % 7,3 % 0,9 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 515,6 -2,8 % 100,0 % 327,2 71,2 % 28,8 % 91,9 % 7,3 % 0,9 %
(Uspesifisert enhet) 1,1 0,0 % 0,2 % 0,6 59,3 % 40,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Matematisk institutt 57,5 -9,1 % 11,1 % 36,1 69,5 % 30,5 % 94,5 % 5,5 % 0,0 %
Institutt for informatikk 82,4 -11,3 % 16,0 % 58,2 79,9 % 20,1 % 80,3 % 18,0 % 1,7 %
Institutt for fysikk og teknologi 61,9 -19,8 % 12,0 % 37,4 71,6 % 28,4 % 97,8 % 0,0 % 2,2 %
Kjemisk institutt 71,0 -3,0 % 13,8 % 30,2 32,3 % 67,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Senter for miljø- og ressursstudier 0,8 25,0 % 0,1 % 0,8 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %
Molekylærbiologisk institutt 12,9 38,5 % 2,5 % 6,9 56,1 % 43,9 % 99,6 % 0,4 % 0,0 %
Institutt for geovitenskap 50,5 49,6 % 9,8 % 31,8 64,8 % 35,2 % 90,3 % 9,7 % 0,0 %
Geofysisk institutt 20,2 77,1 % 3,9 % 11,4 75,5 % 24,5 % 67,8 % 23,4 % 8,8 %
Institutt for biologi 99,2 -9,0 % 19,2 % 74,7 81,9 % 18,1 % 96,7 % 3,3 % 0,0 %
Bjerknessenteret 31,3 -26,2 % 6,1 % 21,2 73,7 % 26,3 % 85,2 % 14,8 % 0,0 %
Avdeling for petroleumsforskning 26,7 82,6 % 5,2 % 18,2 76,5 % 23,5 % 100,0 % 0,0 % 0,0 %

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Beregninger av publiseringspoeng på lavere nivå enn institusjonsnivå er utført av CRIStin og NSD etter anmodning fra institusjonen selv. Det nasjonale publiseringsutvalget har intet ansvar for disse beregningene.