Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2019: Private høyskoler

Private høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 367 73 268 87 12
Private høyskoler
Ansgar høgskole 14 8 6 8 4 2
Dronning Mauds Minne Høgskole 51 40 11 25 26 0
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 14 14 0 8 6 0
Høyskolen for Ledelse og Teologi 7 5 2 7 0 0
Høyskolen Kristiania 180 149 31 145 27 8
Lovisenberg diakonale høgskole 38 30 8 37 1 0
NLA Høgskolen 55 40 15 32 22 1
Steinerhøyskolen 8 8 0 6 1 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®