Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2019: Statlige høyskoler

Statlige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 1686 328 1313 354 19
Statlige høyskoler
Høgskolen i Innlandet 462 359 103 363 91 8
Høgskolen i Østfold 247 195 52 168 75 4
Høgskulen i Volda 111 97 14 74 35 2
Høgskulen på Vestlandet 848 695 153 698 145 5
Samisk høgskole 18 12 6 10 8 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®