Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2019: Statlige vitenskapelige høyskoler

Statlige vitenskapelige høyskoler
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 683 211 579 100 4
Statlige vitenskapelige høyskoler
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 38 31 7 23 15 0
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 114 85 29 89 24 1
Kunsthøgskolen i Oslo 2 2 0 2 0 0
Norges handelshøyskole 208 149 59 182 23 3
Norges idrettshøgskole 284 178 106 257 27 0
Norges musikkhøgskole 37 27 10 26 11 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®