Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2019: Universiteter

Universiteter
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 23638 6007 20088 3366 184
Universiteter
Nord universitet 633 515 118 423 201 9
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1011 775 236 946 64 1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 5656 4280 1376 4910 726 20
OsloMet – storbyuniversitetet 1321 1061 260 930 379 12
Universitetet i Agder 810 649 161 597 197 16
Universitetet i Bergen 3434 2487 947 3092 316 26
Universitetet i Oslo 6508 4539 1969 5642 805 61
Universitetet i Stavanger 1192 940 252 953 225 14
Universitetet i Sørøst-Norge 921 780 141 727 183 11
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2152 1605 547 1868 270 14

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®