Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Stavanger

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 363 93 332 29 2
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt for matematikk og naturvitenskap 92 57 35 90 1 1
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging 62 46 16 59 2 1
Institutt for data- og elektroteknologi 35 32 3 28 7 0
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi 99 87 12 85 14 0
Institutt for petroleumsteknologi 75 48 27 70 5 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®