Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Stavanger

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 158 19 88 64 6
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
(Uspesifisert enhet) 4 3 1 1 3 0
Institutt for musikk og dans 6 6 0 3 1 2
Institutt for kultur- og språkvitenskap 30 23 7 15 11 4
Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og spesialpedagogikk 51 47 4 32 19 0
Institutt for barnehagelærerutdanning 26 24 2 14 12 0
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 22 21 1 6 16 0
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning 19 15 4 17 2 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®