Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 395 111 257 123 15
Handelshøyskolen BI
(Uspesifisert enhet) 6 4 2 2 2 2
Institutt for finans 6 2 4 5 1 0
Institutt for samfunnsøkonomi 42 17 25 40 1 1
Institutt for ledelse og organisasjon 112 76 36 75 35 2
Institutt for strategi 50 37 13 43 7 0
Institutt for kommunikasjon og kultur 57 45 12 30 22 5
Institutt for markedsføring 24 19 5 23 1 0
Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 21 18 3 20 1 0
Forskningsadministrativ avdeling 1 1 0 1 0 0
Institutt for rettsvitenskap og styring 76 65 11 18 53 5

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.