Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 230 25 170 55 5
Høgskolen i Hedmark
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag 54 49 5 28 26 0
(Uspesifisert enhet) 2 2 0 2 0 0
Avdeling for folkehelsefag 78 73 5 68 9 1
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap 59 50 9 35 20 4
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag 37 31 6 37 0 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.