Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 692 98 520 159 13
Høgskolen i Sørøst-Norge
HSN Rektors stab 1 1 0 1 0 0
Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 32 27 5 20 8 4
Fakultet for helse- og sosialfag 31 26 5 19 12 0
Fakultet for teknologiske fag 68 63 5 33 35 0
Fakultet for allmennvitenskapelige fag 89 79 10 74 13 2
Fakultet for helsevitenskap 139 107 32 126 13 0
Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap 80 66 14 48 27 5
Fakultet for teknologi og maritime fag 182 163 19 144 38 0
Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap 70 62 8 55 13 2

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.