Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 1097 180 772 320 5
Høgskolen i Oslo og Akershus
Prorektor for forskning og utvikling 2 1 1 0 2 0
Prorektor for utdanning 7 6 1 5 2 0
Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring 1 1 0 0 1 0
Avdeling for digitalisering og infrastruktur 1 1 0 1 0 0
Fakultet for helsefag (HF) 317 256 61 285 32 0
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) 178 163 15 79 99 0
Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) 197 155 42 130 67 0
Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 151 138 13 100 51 0
Senter for profesjonsstudier (SPS) 46 36 10 34 10 2
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning 197 160 37 138 56 3

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.