Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 166 28 130 36 0
Høgskolen i Østfold
Avdeling for ingeniørfag 7 7 0 6 1 0
Avdeling for informasjonsteknologi 37 33 4 33 4 0
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 34 26 8 19 15 0
Biblioteket 1 1 0 1 0 0
Avdeling for helse- og sosialfag 57 48 9 56 1 0
Avdeling for lærerutdanning 26 21 5 13 13 0
(Uspesifisert enhet) 2 0 2 0 2 0
Akademi for scenekunst 1 1 0 1 0 0
Fremmedspråksenter 1 1 0 1 0 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.