Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 256 87 229 27 0
Norges idrettshøgskole
Seksjon for fysisk prestasjonsevne 37 33 4 37 0 0
Seksjon for coaching og psykologi 27 18 9 20 7 0
Seksjon for kultur og samfunn 38 29 9 27 11 0
Seksjon for idrettsmedisinske fag 134 73 61 129 5 0
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk 20 16 4 16 4 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.