Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Norges handelshøyskole

Norges handelshøyskole
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 224 73 202 19 3
Norges handelshøyskole
(Uspesifisert enhet) 3 3 0 3 0 0
Institutt for samfunnsøkonomi 62 33 29 57 4 1
Institutt for finans 10 7 3 10 0 0
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 12 5 7 9 3 0
Institutt for foretaksøkonomi 46 29 17 43 3 0
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 18 15 3 15 2 1
Institutt for strategi og ledelse 73 59 14 65 7 1

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.