Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Nord universitet

Nord universitet
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 363 49 276 82 5
Nord universitet
Fakultet for samfunnsvitenskap 83 63 20 48 32 3
Handelshøgskolen 57 46 11 48 8 1
Avdeling for lærerutdanning 30 27 3 29 1 0
Avdeling for helsefag 31 27 4 21 10 0
Avdeling for næring, samfunn og natur 26 26 0 16 9 1
Fakultet for biovitenskap og akvakultur 59 54 5 56 3 0
Profesjonshøgskolen 77 71 6 58 19 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.