Rapporten viser publiseringspoeng og forfatterandeler, eller antall publikasjoner, for et gitt år.

Publiseringspoeng er et vektet uttrykk for publiseringsaktivitet og nivå, og benyttes i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Ved å klikke på verdiene i kolonnen kan du vise beregningsgrunnlaget. For en publikasjon blir hver enhet kreditert ut fra andelen av publikasjonens forfattere som er tilknyttet enheten.

Årstall:   Publiseringspoeng og forfatterandeler   Antall publikasjoner   [Tilbakestill rapporten]

Antall publikasjoner 2016: Universitetet i Agder

Universitetet i Agder
  Kvalitetsnivå Publikasjonsform
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 Periodika
artikler
Antologi
artikler
Mono-
grafier
Totalt: 701 113 483 206 12
Universitetet i Agder
(Uspesifisert enhet) 4 3 1 2 2 0
Fellesadministrasjonen 7 7 0 4 2 1
Handelshøyskolen ved UiA 72 63 9 54 17 1
Fakultet for samfunnsvitenskap 128 107 21 77 50 1
Fakultet for kunstfag 9 8 1 6 2 1
Fakultet for humaniora og pedagogikk 121 95 26 48 65 8
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 110 88 22 97 13 0
Fakultet for teknologi og realfag 250 217 33 195 55 0

Åpne denne rapporten i Adobe Acrobat® Åpne denne rapporten i Microsoft® Excel®

Merk: For institusjoner med mer enn to organisatoriske nivåer, kan antall publikasjoner på fakultetsnivå være noe høyere enn reelt. Se dokumentasjon av rapporten for nærmere forklaring.